Ungdomsgruppa i samarbeid med Anders Thoresen arrangerte langfredag nytt LAN party på klubbhuset. Nok et vellykket […]