Litt om allidrett

Barneidrett skal være en forlengelse av barnas egenorganiserte lek og spill.

Man skal gi barna mulighet til å mestre ulike ferdigheter samtidig som aktivitetene bør stimulere barnas kreativitet og fantasi.

Det er ønskelig at barna skal beherske grunnleggende motoriske ferdigheter slik at de kan utvikle seg fysisk, psykisk og sosialt.

Helgerød Allidrett ønsker å gi barn innsikt i ulike idretter/aktiviteter og målet med Allidretten er at barna skal få:

-Et allsidig aktivitetstilbud i nærmiljøet.

-Mulighet for å skape ett sosialt nettverk gjennom felles aktiviteter.

-Forberedelse/introduksjon til særidrett.

-Føle tilknytning til Helgerød Idrettslag. 

Vi vil i løpet av året være innom bl.a. følgene aktiviteter (justering vil kunne forekomme):

· Orientering: Enkel innføring i orientering, med korte og enkle orienteringsløp i området rundt Helgerød Skole.

· Håndball: Bli fortrolig med bruk av ball, få ballfølelse. Kaste, mottak og enkel skuddtrening.

· Svømming: Lystbetont tilvenning til vann med ulike aktiviteter tilpasset den enkelte. Foreldre deltar i baseng.

· Fotball: Bli fortrolig med å sparke ball og mot mål.

· Ski: Enkel innføring i skiferdigheter- skilek.

· Skøyter: Bli trygg på skøyter- rytme og balanse.

· Turn/apparatjungel: Grunnleggende øvelser for romorientering. Forlengs og baklengs rulle.

· Friidrett: Lære litt om hva friidrett er, se litt på de forskjellige øvelser: løp, hopp, og kast.

· Klatring: Utendørs i fjell med klatreseler og sikring.

· Karate/kampsport: I samarbeid med Sandefjord Tradisjonelle Karateklubb.

· Innebandy: Enkel innføring i innebandy.

· Dans/bevegelse til musikk.

Alidretten har egen Facebook side