Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte.

Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.

Fremvisning av politiattesten

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv. 

Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. 

Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. 

Selve attesten beholdes av søkeren.

Vår politiattest ansvarlig
Aase Kibsgaard, aasekibs@gmail.com