Det lønner seg å være forsikret

Grunnforsikring gjennom Norges fotballforbund er inkludert i treningsavgiften for spillere

Det kan også tegnes utvidet forsikring for spillere som ønsker dette.

Dette må spillerne selv betale. Det anbefales å utvide forsikringen.

Les mer om forsikring