Kampvert

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

Les mer om Fair Play her

Før kampen:

• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

• Ønske velkommen begge lag og dommer.

• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

• Prate med dommer i pausen.

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen:

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

• Takker begge lag og dommer.

• Rydde rundt banen etter kampslutt.

Foreldrevettregler

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa.

Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle.

Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

1.Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!Det er ditt barn som  spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!